Ook wij hebben de ontwikkelingen rondom het corona virus nauwlettend gevolgd.

De regering heeft via het RIVM een pakket aan maatregelen aangekondigd. De KNLTB en de KNBB hebben aanvullende richtlijnen voor tennis- en biljartverenigingen geformuleerd over de wijze waarop wij tot en met 31 maart dienen om te gaan met de gevolgen van het virus.

Kort samengevat: alle in de maand maart geplande wedstrijden, interne toernooien en clubbijeenkomsten kunnen geen doorgang vinden.

Wat betekent dit concreet voor deze periode voor onze huurders en andere bezoekers van het park?

  1. Bijeenkomsten van LTC Startbaan gaan voorlopig niet door. Hierover zijn leden apart door het bestuur geïnformeerd.
  2. Clubbijeenkomsten van de meeste biljartverenigingen gaan niet door. In deze zin zijn wij bericht door biljartvereniging RBCA, De Doorstoters, De Vriendschap en Ons Genoegen. Leden van verenigingen die hier niet zijn genoemd, moeten zich wenden tot hun eigen bestuur. Het 3-banden toernooi van 14 maart is ook helaas afgelast, er wordt naar een nieuwe datum gezocht.

Omdat tennis en biljart geen contactsporten zijn, blijft ons park en het Sportcafe wel tot nader order open voor leden en bezoekers. Er mag dus wel getennist en gebiljart worden. Ook de lessen gaan gewoon door, dit naar het oordeel van de betrokken verenigingen en de trainers.

De richtlijnen van de RIVM zullen hierbij in acht moeten worden genomen. Wij vragen alle op het park aanwezigen om verantwoordelijkheid te nemen bij het naleven van deze richtlijnen. Dat is in het belang van ieders gezondheid. Het gaat er om dat hiermee gezamenlijk de snelheid van verspreiding van het virus wordt afgeremd.

Vrij spelen vindt overigens plaats op eigen risico. De stichting noch de verenigingen kunnen aansprakelijk worden gesteld bij onverhoopte ziekte.

Ten slotte nogmaals de RIVM richtlijnen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Gebruik alleen je eigen bidon/waterfles
  • Bij hoesten, keelpijn en neusverkoudheid al dan niet met koorts thuisblijven.
  • Aanvullend advies van ons: ga in het Sportcafé niet al te dicht op elkaar zitten!

Met de medewerkers van de Sportcafé Startbaan is afgesproken dat zij extra rondes doen om risicoplaatsen zoals deurknoppen, wastafelkranen en toiletten schoon te maken. Wij willen daarbij nog onderstrepen dat de bezetting van het Sportcafé de komende tijd niet altijd optimaal zal kunnen zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Alle maatregelen gelden voorlopig tot 1 april. Op de sites van de vereniging en de stichting worden updates geplaatst.

www.parkstartbaan.nl

www.ltcstartbaan.nl