De huidige lockdown houdt in dat de binnenbanen in ieder geval tot 15 maart 2021 gesloten zijn. Maar het is zeer de vraag of de binnenbanen nog opengaan voor 1 april. Dat is af te wachten. Op 8 maart zullen we in de volgende persconferentie van het kabinet daar meer over horen. Maar voor de afwikkeling van de restitutie van de betaalde huur voor de binnenbanen hoeven we daar niet op te wachten. We kunnen daar nu mee starten.

Op de site is daarvoor een formulier geplaatst. Er is ook een Engelse versie van het formulier. Met het invullen en opsturen van dit formulier wordt het restitutieproces in gang gezet. De afwikkeling nemen we dan vanaf half maart ter hand; op die datum weten we precies hoeveel weken er in dit coronaseizoen zijn uitgevallen. Wil je ons het formulier vóór 1 april toesturen?
Ten slotte nog een bericht van de administratie: kort na 15 maart zal je de de gebruikelijke mail ontvangen met de vraag of je de gecontracteerde baan voor het winterseizoen 2021-2022 weer wil verlengen. Graag je aandacht daarvoor.