Sinds dinsdag 29 september om 18 uur is de horeca op ons Park Startbaan helaas gesloten. Dit is het gevolg van het kabinetsbesluit dat maandagavond bekend gemaakt is. Gelukkig kunnen we nog wel blijven tennissen en biljarten en als we ons in Nederland goed aan de regels blijven houden, zal dat ook niet onmogelijk gemaakt worden. De sluiting van de horeca vraagt wel om een aantal nadere maatregelen.

Voor de bestrijding van het COVID19 virus moeten wij ons een tandje scherper aan de regels gaan houden. De sluiting van de horeca heeft daarbij tot doel dat wij wel onze sport kunnen blijven beoefenen, maar dat wij na het sporten direct ons Park weer verlaten. Er is geen nazit mogelijk. Ook voor de competities is er dus geen terugval op de horeca mogelijk en kunnen wij bijvoorbeeld ook geen automaten plaatsen.

Voor de organisatie op ons Park hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 1. ’s Morgens wordt ons Park zoals gebruikelijk door Herman geopend, kleedkamers en toiletten zijn gewoon bereikbaar
 2. Met Rick van het Sportcafé is afgesproken dat voor beheer, schoonmaak en afsluiting vanaf de middag een medewerker(ster) aanwezig zal zijn en hij/zij zal om uiterlijk 23 uur alles afsluiten.
 3. Voor het bespelen van de buitenbanen zijn er dus geen beperkingen.
 4. Voor de binnenbanen evenmin, met dien verstande dat de laatste spelers om 23 uur direct met de beheerder(ster) ons Park verlaten
 5. Voor zowel het binnen- als buitentennis gelden wel enkele aanvullende regels:
 • Kom pas ongeveer 5 minuten voor de beoogde speeltijd op ons Park;
 • Na afloop van het tennissen dien je ons Park zo snel mogelijk weer te verlaten;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan en ouders kunnen dus niet kijken bij o.a. de lessen van hun kinderen;
 1. Voor het biljart geldt dat om 22 uur gestopt wordt, zodat nog een rondje schoonmaak vóór 23 uur uitgevoerd kan worden
 2. Voor het biljart stellen wij mondkapjes niet verplicht (er is voldoende mogelijkheid om afstand te houden) en wij laten het daarom aan de verenigingen en individuele biljarters over om dit al dan niet te doen, aanvullend op het geldende corona-protocol.
 3. Tijdens de competities gelden dezelfde regels en afspraken.

Dit geldt allemaal voor ten minste  3 weken. Dit betekent dat wij in de loop van de week van 15 oktober met een update zullen komen. Dat zal dan zijn in lijn met het dan van kracht zijnde regeringsbeleid.

En intussen: blijf sporten en blijf vooral gezond!