Van verschillende kanten kregen wij vragen over de ventilatie in de tennishallen. Aan dit onderwerp hebben wij afgelopen maanden veel aandacht besteed. Hieronder onze conclusies.

Allereerst is de rol die ventilatiesystemen bij de verspreiding van corona spelen onduidelijk en in ieder geval niet groot. Dit blijkt uit vele studies en het betekent dat het voor onze tennishallen dan ook niet van groot belang is.

Bovendien is in onze tennishallen geen interne mechanische ventilatie aanwezig. Er is alleen sprake van natuurlijke ventilatie via roosters en kieren en een mechanische afzuiging op de daken. Bij de grote hoeveelheid kubieke meters lucht per gebruiker is deze verversing ruim voldoende.

De kasten boven in de hallen zijn luchtverhitters en dus geen vorm van mechanische ventilatie, zoals sommigen dachten. Deze verhitters doen niets anders dan lucht in de hal verwarmen met warmte van de cv-installatie. Zij zorgen voor een gelijkmatige warmte-verdeling in de hallen.

De vergelijking die sommigen maken met scholen waar veel kinderen of jongvolwassenen dicht opeen zitten in kleine leslokalen zonder voldoende afstand, gaat hier niet op. Daar speelt ventilatie wel een rol (ook zonder corona).

In het sportcafé zijn veel meer mensen aanwezig en in een kleinere ruimte. Hier is afstand houden het allerbelangrijkste. Een positieve ontwikkeling daarbij is dat recent de afzuiging in de keuken fors vergroot is. De aanvoer van lucht naar de keuken vindt plaats vanuit de kantine die op zijn beurt verse buitenlucht ontvangt van buiten via o.a. de buitendeuren. Dit draagt positief bij aan de luchtsituatie in het sportcafé.