Biljartlessen: krijgen of nemen?

Dit is bericht 7 van een serie van 10. Dit bericht gaat over biljartlessen.

De eenvoudigste en goedkoopste manier om met biljarten te beginnen is met iemand meegaan die al biljarten kan en die het geduld en de vaardigheid heeft om jou iets bij te brengen. Dat is voor beiden een lange weg om te gaan en het al dan niet slagen hangt o.a. af van de ambities die je hebt. Is biljarten voor jou een vrijblijvende tijdsbesteding of ook de drang om iets te willen presteren. Men kan overigens ook beginnen en iets leren door bronnen te raadplegen waar over biljarten geschreven wordt. En waar ook nog online een en ander wordt voorgedaan, zoals op de sites https://www.carambole.nlen www.bommeltje.nl

Dat is allemaal heel welkom, maar…………. het meest welkom is toch wel de biljartleraar die je (net als de tennisleraar) bij de hand neemt en die je uitlegt hoe je moet staan (houding), hoe je de biljartkeu vasthoudt (grip), waar je op moet letten (focus) en hoe de afstoot dient te zijn.

Ook de (on) geschreven regels van de biljartsport komen dan zeker aan de orde.

 

En het meest effectief is het om het geleerde direct en in praktijk te brengen. Desnoods jij alleen aan de biljarttafel want oefenen is de absolute voorwaarde voor succes.

Een tussenvorm is nog het proeflidmaatschap van een vereniging. Bij elke club zijn er wel leden bereid om (als het klikt) op vrijwillige basis een beginneling kennis en vaardigheid bij te brengen. Je krijgt dan als het ware   biljartles. Na 3 of 4 keer aanwezig te zijn geweest kun je samen besluiten of dit kan doorgaan in de vorm van een vast lidmaatschap. Dan kun je eventueel daarna alsnog echt les gaan nemen. Namen van leraren zijn vaak wel voorhanden. Is dat niet het geval stuur dan een mailtje naar mij op het onderstaand adres (zie onder aan de pagina in cursief). Het is maar een idee. Je kunt natuurlijk ook zelf even op internet zoeken.

Wordt vervolgd met: 8. Overeenkomsten biljarten en tennissen

 

Reacties, vragen en/of aanvullingen op bovenstaande tekst zijn altijd van harte welkom op het mailadres vanacqui@xs4all.nl

 (© AvA)