Al enige maanden is er een plan in ontwikkeling om het Biljartcentrum Park Startbaan van nieuwe impulsen te voorzien. Een projectgroep waarin het Park Startbaanbestuur, de communicatie-adviseurs van Park Startbaan en vertegenwoordigers van besturen van drie biljartverenigingen zijn vertegenwoordigd, legt momenteel de laatste hand aan een plan van aanpak.

Dat plan zal in 2023 worden uitgerold met als doel om meer te bieden voor onze biljarters en voor al degenen die er wel eens over gedacht hebben te biljarten maar die er nooit toe kwamen. Meer laagdrempelige activiteiten, een grotere zichtbaarheid van het biljartcentrum en de oprichting van een biljartschool zijn enkele ingrediënten van dit plan.

Begin 2023 zullen de plannen nogmaals met de besturen van alle verenigingen worden besproken. En in 2023 horen jullie er nog veel meer van. Wordt vervolgd.