De nieuwbouw van het clubhuis tijdens het komende winterseizoen komt nu snel dichterbij. Heet van de naald is het nieuws dat het contract met aannemer AVO Koenen is gesloten, nadat we overeenstemming over de prijs hadden bereikt. Een belangrijke mijlpaal waarmee wordt bereikt dat de voorbereidingen van de bouw kunnen doorlopen in afwachting van de Omgevingsvergunning van de Gemeente Amstelveen.

De aanvraag van de vergunning.

De aanvraag voor deze vergunning is begin mei ingediend, maar er zijn enkele vertragende factoren. Allereerst omdat er een aanvullend fauna-onderzoek noodzakelijk was. Afgezien van een vertraging van 3 weken heeft het gelukkig geen aanwijzingen voor vleermuizen of een rugstreeppad opgeleverd. Op dit moment van de berichtgeving is er een vertraging door aanvullende vragen van de brandweer. Daar wordt nu hard aan gewerkt en we hopen er op dat we begin augustus alsnog het groene licht krijgen. Als de vergunning afgegeven is, zal dat besluit nog 6 weken ter visie liggen alvorens de vergunning onherroepelijk is. Dit past allemaal nog steeds binnen het schema waarbij de bouw in oktober kan starten.

Lichtkoepel in het clubhuis wordt weer in ere hersteld: daardoor meer licht in het clubhuis

Met Van Leeuwen’s Aannemingsbedrijf hebben wij een plan gemaakt om de opbouw op het dak van het clubhuis (de verhoging boven de zitkuil uit het verleden) gedeeltelijk, aan de buitenzijde weer open te maken. Aan de oost- en de westzijde wordt de houten ombouw weggehaald en de vrijkomende beglazing zal vervangen worden door HR++ glas. Bij het onderzoek bleek gelukkig dat al het houtwerk, dat onder de ombouw verstopt zat, nog in goede staat verkeert.

Daarmee is het vervangen van het glas een niet al te grote opgave, zij het dat de afwerking nog wel de nodige aandacht vraagt. Als alles goed gaat, zal VLBB na de vakantie het werk snel oppakken en is het doel om begin oktober in grote lijnen klaar te zijn. Met dit project willen we bereiken dat al snel meer licht in het clubhuis komt. Dat is wel gewenst als de werkzaamheden van Avokoenen vol van acquit gaan.

Overlast?!

Als alles volgens plan verloopt zullen we in oktober met de bouw te beginnen. Het terras wordt dan voor het grootste deel de bouwplaats van de aannemer. Het bouwproces zal de nodige aandacht vragen en ook overlast bezorgen. Allereerst geldt dat voor de bouwperiode in de komende winter, maar ook in het voorjaar na oplevering van de uitbouw. Dan moet immers de aansluiting aan het huidige clubhuis vorm gegeven worden, moet de bar verplaatst, etc. etc.. Logistiek zal dat een flinke uitdaging zijn want het vertrekpunt is: tijdens de verbouwing zal de winkel “gewoon” open zijn. Op deze opgave zal de komende tijd door het bouwteam samen met de klankbordgroep nog nader worden gepuzzeld.

Informatiemiddag.

Besloten is om alle geïnteresseerden, betrokkenen en alle huurders op het park nader te informeren op een informatiebijeenkomst in september. Zie voor details het volgende bericht in de nieuwsbrief. Wil je meer te weten komen over het komende spannende traject van de vernieuwing van het clubhuis, kom dan ook op 17 september 2022 om 15.00 uur!