De renovatie van de buitenbanen van de buitenbanen van de afgelopen winter is bijna klaar. Voor het eerst in de 50 jaar dat het park bestaat zijn het onze banen. Voor de geïnteresseerden gaan we in dit bericht iets dieper in op de details van dit project. Tijd om terug te blikken aan de hand van 5 vragen.

Waarom zijn alle banen weer door gravel vervangen?

Op ons Park kennen we alleen maar gravelbanen. Dit baantype wordt breed beschouwd als het meest prettige baantype om op te spelen en de KNLTB ziet het ook als meest gewenste type voor de ontwikkeling van het spel, zeker ook bij kinderen. Vergeleken met andere baantypen kan de bespeelbaarheid in het koude seizoen als een bezwaar worden gezien, maar de praktijk wijst uit dat elk jaar tot de eerste zware nachtvorst gravelbanen eigenlijk prima bespeelbaar blijven.

Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de banen, wat kwam daar uit?

Voor de meesten van ons geldt dat wij de gravelbanen eigenlijk alleen kennen als een oranje gekleurd speelvlak met daarin witte lijnen. Minder bekend is de opbouw van de banen en het belang van een goede opbouw voor bijvoorbeeld de algemene bespeelbaarheid en m.n. de snelheid waarmee het weer bespeelbaar is na een regenbui. Hieronder is schematisch de opbouw van een gravelbaan weergegeven en aan de hand van deze tekening kunnen we ook goed aangeven welke werkzaamheden wij de afgelopen periode aan de banen verricht hebben.

Op een kleiige ondergrond ligt bij ons een zandpakket met daaronder in de drainage-buizen. Deze buizen zijn bij ons zichtbaar waar ze uitkomen in het talud bij de sloot tussen ons Park en de Beneluxbaan. Dan zie je ook dat ze duidelijk onder ons baanniveau liggen. Op het zandpakket ligt een laag zwarte lava. Boven op dit pakket ligt dan het gravel waarop wij spelen. Die gravellaag is slechts 2,5 à 3 cm dik.

De dagelijkse activiteiten van onze groundsman Herman zijn gericht op het op orde te houden van de toplaag. En elk jaar wordt in het voorjaar de gravellaag steviger onder handen genomen en wordt het toplaagje verwijderd en vervangen. Desondanks groeide bij de meesten onder ons het idee dat m.n. de vlakheid van de banen terugliep. Het waterbergend vermogen van onze banen bleek in het algemeen heel goed, als het geregend had duurde het meestal niet lang voor ze weer bespeelbaar waren.

Met deze achtergrond hebben wij een onderzoek laten doen aar de kwaliteit van de gehele opbouw van onze banen. De conclusies van dat onderzoek luidden:

  1. Het lava- en zandpakket en de drainage bleken prima op orde
  2. De gravellaag bleek sterk in dikte te verschillen, van de vereiste ca. 2,5 cm tot hier en daar meer dan 6 cm
  3. De kwaliteit van de onderste 2 cm van de gravellaag bleek nog heel goed.

In lijn met deze conclusies luidde het advies: verwijder de bovenste gravellaag tot een dikte van 1,5 à 2 cm resteert en breng dan weer nieuwe gravel zodat er weer een laag met de vereiste dikte van 2,5 à 3 cm. aanwezig is om op te spelen. Een advies dat wij graag opgevolgd hebben

Hoe is het vernieuwingsproject verlopen?

De uitvoering van dit werk was meer dan een normale voorjaarsbeurt. Met lasergestuurde snijmachines (kilverbakken) zijn gravellagen verwijderd (zie foto) en is de lavalaag geëgaliseerd.

 

Daarbij hebben wij deze werkzaamheden aangegrepen om meer op te pakken:

  1. De inmiddels 50 jaar oude hekwerken zijn vervangen, alsmede alle opsluitbanden om de gravelbanen heen.
  2. De creatie van meer openheid door het weghalen van het hek tussen de banen 1 en 2, waarmee de ongelukkig gelegen baan 3 een ‘normale’ baan kon worden. Een ‘centrecourt’ heeft natuurlijk wel wat, maar vergeleken met de wat gekunstelde versie die wij kenden heeft een structuur van alle banen in blokken van 2 meer voordelen.
  3. De wens om padelbanen toe te voegen kon worden gerealiseerd door de verplaatsing van de oefenkooi naar het einde van het pad bij de banen 8 en 12, zodat de nieuwe padelbanen niet ten koste zouden gaan van tennisbanen.
  4. Het doorspuiten van het drainagesysteem, zodat daar in ieder geval geen vervuiling meer aanwezig is om de waterafvoer in de weg te zitten.
  5. Vervangen van alle tegelpaden. Daarbij hebben wij speciaal aandacht gegeven aan het gebied tussen de banen 4 en 5: het tegelpad is hier verhoogd en opgewaardeerd tot een 2e terras op het Park. Dit terras hebben we de naam Palmterras gegeven. Op het terras zal een palm verschijnen! En op hoogtijdagen kan het Sportcafé hier ook een barretje neerzetten. Water en stroom hebben we alvast aangebracht.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden bleek dat de hoogte van de lavalaag bij de banen 2 en 3 bijna 1,5 cm te verschillen. Dat lijkt niet veel, maar bij een graveldikte van ca. 2,5 cm is dat toch wel veel te veel. Om die reden is de gehele gravellaag bij de banen 1 en 2 verwijderd en, na uitvlakken van de lava, is een nieuw gravel-pakket aangebracht.

Wanneer is het project gereed?

Behalve de padelbanen zijn alle werkzaamheden vrijwel gereed en nu moeten wij als spelers nog wat ‘nazorg’ verlenen.

Herman doet zijn uiterste best om al vegend en walsend de toplaag voldoende hard te maken (je mag er niet meer met een vinger in kunnen drukken), maar wij moeten voorlopig op ‘pantoffels’ spelen’. Vooral de banen 1 en 2 moeten nog wat ontzien worden. Hetzelfde geldt voor de hekken. Die moeten zich nog wat zetten, alvorens we in de 2e helft van april de winddoeken weer op kunnen hangen. De padelbanen wachten nog op een formele vergunning van de gemeente. Die verwachten we in de tweede helft van april en in een optimistisch scenario zal de opbouw van de padelkooien rond 1 juni plaats kunnen vinden.

Verder is het ook wachten op de bestelde nieuwe houten banken voor het Palmterras (tussen de banen 4 en 5). Deze moeten uit China komen maar helaas spelen hier de onregelmatigheden in de containervaart over de wereld een negatieve rol.

Wat zijn de eerste reacties en wat kunnen we zelf doen om de banen goed te houden?

“De banen zijn lekker strak.” En: “Zo vlak zijn de banen al jaren niet meer geweest en al vroeg hard!” Veel positieve reacties dus.

Tenslotte een verzoek aan alle gebruikers: altijd de banen slepen na afloop van het spelen en als je wat langer speelt, sleep dan nog een keer tussendoor.

Voor de banen 1 en 2 zijn we tot 15 april nog wat voorzichtig. Spelers met een ranking tussen 1 en 6 zijn gevraagd om die banen nog even te mijden. (tot ongeveer half april)

Wij zouden het leuk vinden als je reageert! Wil je reageren op dit project: stuur dan een mail naar info@parkstartbaan.nl