Nieuwsgierig naar de stand van zaken van de bouwvoorbereidingen? Wil je weten hoe het vernieuwde clubhuis er uit gaat zien? En kan er de komende winter gewoon getennist, gepadeld of gebiljart worden? Waar en wanneer is overlast te verwachten?

Ben je betrokken bij de vernieuwing van het clubhuis of gewoon nieuwsgierig? Alle belangstellenden, leden van de tennisvereniging LTC Startbaan, leden van de biljartverenigingen maar ook alle huurders van tennisbanen in de winter, de padellers en biljarters zijn van harte welkom op de informatiemiddag op 17 september 2022 om 15.00 uur.

Noteer vast de datum in je agenda. Nadere bijzonderheden over deze bijeenkomst volgen in de komende nieuwsbrief eind augustus. Een klein tipje van de sluier lichten we vast op: de bijeenkomst zal een klein feestelijk tintje krijgen als afsluiting van het 50-jarig bestaan van het park.