Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld: voor de gebruikers van de tennishallen is er goed nieuws. Voor beide hallen hebben wij een verlichtingssysteem gevonden dat in LED uitgevoerd is maar vooral de kwaliteit sterk verhoogt. Voor de verlichting in de vierkante hal was dit noodzakelijk omdat de TL-balken aan vervanging toe zijn. En over het licht in de ronde hal kwamen nog veel klachten bij ons binnen, vooral over verblinden van dit (led)licht tijdens het tennisspelen.

De nieuwe armaturen zullen in nog nader aan te geven weken in juli worden geplaatst. Nader bericht hierover volgt. Huurders van binnenbanen zullen hierover direct worden geïnformeerd.

De armaturen zorgen voor een zeer grote en gelijkmatige spreiding van het licht, waarbij de kans op verblinding ook geminimaliseerd wordt.

De TL-verlichting in de biljarthal, onderdeel van dit project, is al vervangen door LED-bakken.

In dit project gaan duurzaamheid en kwaliteitsverbetering hand in hand!