Er is afgelopen jaar heel wat gemopperd over het gebrek aan ruimte op ons parkeerterrein vanwege de bouw van het Herman Wesselink College.

En onze gasten op zondag zijn er ook mee bekend, dat er tussen 10 en 11 uur een drukbezochte kerkdienst is in het Herman Wesselink College. De bezoekers van deze kerkdienst komen veelal per auto en ons parkeerterrein is dan overvol, tot 11.30 uur ongeveer.

Vervolgens werden we begin oktober, ook in het weekend, verrast door forse en chaotische parkeeroverlast vanwege een landelijk toernooi bij de Atletiekvereniging Startbaan.

Doorgaans worden deze zaken in het “burenoverleg” besproken en wordt er gezocht naar oplossingen voor knelpunten. Dat lukt niet altijd voldoende, helaas.

En nu liggen er alweer vele parkeerplaatsen uit door werkzaamheden. De oorzaak is de noodzakelijke vervanging van het hoofdriool dat onder ons parkeerterrein ligt. De Gemeente heeft ons beloofd niet in een keer het hele parkeerterrein open te leggen maar het riool steeds in gedeelten te vervangen. Maar tot het klaar is zijn er toch weer minder parkeerplaatsen. Jammer maar niet te vermijden.