Op 4 juli 2020 presenteerde de bouwcommissie de bouwplannen voor het park. Er waren 55 leden van LTC Startbaan op af gekomen. De presentatie werd gehouden onder coronacondities in een van de tennishallen.

De betrokkenheid met het onderwerp was groot. Veel vragen werden op de inleiders, leden van de bouwcommissie, Erik Snoek en Rein Willems, afgevuurd.

Op de bijeenkomst werd de stand van de planvorming uit de doeken gedaan werd. Naast de presentatie van de plannen werd ook aangegeven dat er naar gestreefd wordt om na de zomervakantie met de vernieuwing van de kleedkamers te gaan beginnen.

Komend winterseizoen, vanaf medio november gaat begonnen worden met het vernieuwen van de buitenbanen. De oude hekken worden vervangen en de banen 1 en 2, en de banen 3 en 4 zullen als blok van 2 banen worden uitgevoerd.

Voor de overige plannen (terras en clubhuis) is meer tijd nodig, onder meer vanwege de noodzakelijke vergunningsprocedure. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat op deze plaats melden.

Voor een impressie van de plannen, is een animatie van het toekomstig resultaat als youtube filmpje bijgevoegd.