De vernieuwing van Park Startbaan gaat een volgende fase in, een fase van bouw en verbouw die in 2023 voltooid is. Het is een veelomvattend en ambitieus plan, dat vanuit één visie gerealiseerd wordt en dat willen wij graag delen met onze vaste bespelers en bezoekers. Dat vraagt om een regelmatige en herkenbare berichtgeving. In het verlengde van de naamgeving van Park Startbaan is daartoe een goed zichtbaar motto en logo ontwikkeld, dat consequent gebruikt zal worden in alle communicatie over de nieuwbouw:

Dit logo zal de komende drie jaar alle uitingen over het bouwtraject vergezellen, om de herkenbaarheid van het traject te verstevigen. Naast de nieuwsbrieven zullen we veel informatie over het bouwtraject verstrekken via de website en op een paneel in het clubhuis. Dat gaat stap voor stap.

De betrokkenheid van gebruikers en leden van de verenigingen bij het park is groot en nog steeds groeiende. Daarom zullen we op de website expliciet de mogelijkheid bieden om te reageren. En we kunnen nu al beloven: alle vragen, reacties en suggesties zijn van harte welkom. En we beloven zeker te reageren!