De vaste bezoekers van het biljartcentrum vertellen we niets nieuws: in de zomer is het biljartcentrum vaak te warm. Als de buitentemperatuur boven de 20 graden komt, ontstaan eigenlijk al problemen. Bij nog hogere buitentemperaturen worden de binnentemperaturen navenant hoger.

De oorzaak is gelegen is een combinatie van factoren: de warmte die door de aanwezige personen wordt geproduceerd, het lage platte dak met de zon er op en natuurlijk, niet te vergeten, de verwarming van de biljarttafels.

Afgelopen zomer hebben we de temperaturen uitgebreid gemonitord en de conclusies zijn helder.

Het huidige systeem is onvoldoende in staat om alle dagen van het jaar een voldoende comfortabele temperatuur te leveren.

We hebben ons hierbij laten adviseren door installatie-experts en dit heeft geleid tot een plan om het huidige installatiesysteem aan te vullen met een koelunit en twee warmtepompen. De warmtepompen vervangen de gasgestookte verwarming van de ingeblazen ventilatielucht in de winter waardoor een hybride systeem van verwarming van het biljartcentrum ontstaat. In de zomer worden de warmtepompen ingezet om de ingeblazen lucht te koelen.

Het plan is door de besturen van de biljartverenigingen positief ontvangen. De verhoging van het comfort gaat wel met een verhoging van de biljarttarieven gepaard. Die werd door de biljartbesturen redelijk genoemd. In het volgende bericht meer over de tariefstijging.