In 2019 zijn stappen genomen om het veiligheidsbeleid op het park inhoud te geven. De maandelijkse controles van het brandmeldsysteem, de ontwikkeling van een bedrijfsnoodplan en het operationeel houden van de bedrijfshulpverlening zijn wettelijk verplichte onderdelen hiervan.

In december hebben Herman Mus, groundsman op het park en Manuel Bouwman, parkmanager, samen met 4 medewerkers van het Sportcafé de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) met succes afgerond. De cursus BHV omvat o.a. EHBO, reanimatie en omgaan met de AED, eerste hulp bij brand en andere calamiteiten. Zij zijn aan te spreken indien er hulp nodig is.