De afgelopen 3 weken is er hard aan de fundering van de padelbanen gewerkt. Nadat eerst de ondergrond geëgaliseerd was, heeft de aannemer een zand pakket aangebracht met daarin de drains voor de afvoer van regenwater, etc.

Op het zand is vervolgens een laag grind gelegd en daarop is in de afgelopen week in 3 fasen een beton-laag aangebracht. Dit is een waterdoorlatend beton, waarop later de definitieve ‘vloerbedekking’ van de padelkooien gelegd zal worden.

De uitvoering van deze werkzaamheden is in overleg met de aannemer naar voren gehaald om ons te verlossen van de modderige bouwput. Het uiterlijk was niet fraai en nu kunnen verkeerd geslagen  ballen opgehaald worden zonder vuile schoenen te krijgen.

Helaas moeten we nu weer even geduld hebben, omdat de plaatsing van de kooien pas einde juni gepland stond, maar waarschijnlijk zullen problemen bij de levering van grondstoffen nog voor een extra vertraging zorgen. Zodra wij meer weten over de oplevering en het opstarten van de activiteiten, horen jullie dat direct.

Intussen zijn de voorbereidingen voor een succesvolle introductie van padel op ons park in volle gang. Eind juni zal Park Startbaan een nieuwsbrief-special uitbrengen met alle wetenswaardigheden over padel en de manier waarop je de sport op Park Startbaan kunt spelen. Wat zijn de spelregels? Zijn er lesmogelijkheden? En wat zijn de tarieven voor leden en niet-leden en nog veel meer bijzonderheden. Houdt de nieuwsbrief van Park Startbaan in de gaten!