Nadat de afgelopen winter en in het vroege voorjaar de toplaag van de banen gerenoveerd was, wisten we dat, meer dan in andere jaren, het wat langer zou duren voordat alle banen weer de gewenste stevigheid zouden krijgen. Al heel snel waren de banen 3 tot 6 en 9 tot 12 prima in orde.

Maar voor de banen 1 en 2 zou het langer zou gaan duren en dat bleek te kloppen. Daar was immers de volledige gravel laag vervangen en was ook de top van de daaronder liggende lava losgewoeld. Voor de banen 7 en 8 bleek dit echter ook te gelden. De toplaag van deze banen was al langer een zorgenkindje en 2 jaar geleden was hier een extra deel van het gravel verwijderd. Bij de renovatiewerkzaamheden in de afgelopen winter is hier meer uit de dikte van de gravel laag van 2,5 cm verwijderd en vervangen. Het gevolg is dat deze banen net als de banen 1 en 2 wat langer zacht zijn gebleven.

Daarnaast zagen we op de banen 3 en 4 dat de gravelvernieuwing op verschillende plekken tot een overmaat aan los gravel op de banen leidde. Herman is al een tijdje bezig geweest om dit te verwijderen.

Met de leverancier worden de verschillen tussen de banen uitgebreid besproken en dat heeft tot adviezen hoe de kwaliteit van alle banen op gelijk niveau te brengen. In dat kader is met Herman Mus, onze groundsman, besloten om de banen 1/2 en 7/8 met een hogere frequentie te walsen.

We gaan ervan uit dat met de extra aandacht voor deze banen binnenkort het predicaat ‘top’ afgegeven kan worden.

Ten slotte is de afgelopen weken met de zware regenbuien wel duidelijk geworden dat het waterbergende vermogen van de banen heel goed is. Na zware regenbuien zijn banen weer snel droog en bespeelbaar en dat is dan helemaal duidelijk op de banen 1 en 2, waar het de zware regen bijna meer tijd kost om plassen te vormen dan dat ze weer verdwijnen.