Voor het Biljartcentrum Startbaan geldt een afzonderlijk biljartprotocol.

Belangrijke elementen hierin zijn: alleen de biljarter die speelt, staat; alle anderen moeten zitten op anderhalve meter afstand, én in de biljartzaal worden maximaal ongeveer 20 personen toegelaten. Hiervoor zijn met de besturen van de verenigingen afspraken gemaakt en ook het Sportcafé houdt rekening met dit maximumaantal bij de telefonische reserveringen. Omdat het coronavirus nog steeds onder ons is, willen wij alle biljarters nogmaals op het hart drukken, zich aan het coronaprotocol te houden. Het protocol te vinden op het grote prikbord en ook hier op de website.