De jaarlijkse indexering van de biljarttarieven vraagt dit jaar speciale aandacht. Naast de 2% reguliere indexatie, wordt een eenmalige verhoging van de tarieven met 3% toegepast. Het laatste is noodzakelijk om de hogere kosten van de comfortverhoging te dekken. Zie hiervoor ook het vorige bericht.

De nieuwe tarieven 2021 die derhalve ongeveer 5% hoger zullen liggen dan in 2020, zullen in de komende kwartaalfacturen worden verwerkt en op de website gepubliceerd.