Park Startbaan 2023 – Vooraf / Verantwoording

Voorwoord en visie op de bouwplannen

Bij de voorbereidingen van de overname van het park van de gemeente vielen de woorden sleets en achterstallig onderhoud regelmatig. Het bijna 50 jaar oude tennispark verkeerde nog bijna geheel in de “oorspronkelijke staat”. Dat is in makelaarstermen: er is veel achterstalligheid en veel te doen!
Het bestuur van de Stichting Tenniscentrum Startbaan beschouwde de overname als een opdracht van de leden van LTC Startbaan om het tennispark Startbaan weer up-to-date te brengen. En daar zijn we vanaf eind 2017 constant mee bezig.

Op deze websitepagina’s over de bouw gaan we hier nog iets uitvoeriger op in en geven we weer wat er al is gerealiseerd, de stand van de huidige plannen en de nog te realiseren toekomstplannen.
Graag ontvangen we reacties van gebruikers, vragen of feedback, alles is welkom. Op deze bouwpagina’s zijn daarvoor verschillende mogelijkheden ingebouwd. En beloofd is beloofd: op alle reacties zullen snel een antwoord geven.

Onze visie op het park

Waarom deze intensieve exercitie om het park te vernieuwen?
Allereerst omdat we vertrouwen hebben in een toekomst voor Park Startbaan. De filosofie daarbij is: als je niet op tijd vernieuwt, verouder je snel.
Hoewel tennis de afgelopen jaren niet is gegroeid en er ledenverlies is naar andere sporten, geloven we dat Park Startbaan met een aantrekkelijk aanbod en accommodatie de concurrentie met andere tennisparken en andere sporten goed aan kan. In 2020 is gebleken dat corona een gunstige invloed heeft gehad op de aantrekkelijkheid van tennis. Tennis is een coronaveilige sport. In de jaren 2020 – 2022 groeide tennisvereniging LTC Startbaan mede door de groeiende aantrekkelijkheid van het park met maar liefst ruim 200 leden. Met een aantrekkelijk park hopen we deze hogere belangstelling vast te houden.

In het naburige Amsterdam is een groot tekort aan tennisbanen. Veel verenigingen hebben wachtlijsten. Een aantrekkelijk park kan een compensatie zijn voor de wat grotere reistijd om het tennispark te bereiken.
Ook biljart blijkt voorzichtig te groeien, mede door de grotere bekendheid van het biljartcentrum in de regio en de recente upgrade die het biljartcentrum heeft gekregen. De groei zit vooral in de losse verhuur en in het bijzonder de snookertafel is populair. De accommodaties voor biljart in Amsterdam verminderen in aantal of worden door slechte bereikbaarheid en/of hoge parkeerkosten onaantrekkelijk.
De kansen van padel zijn groot. Alle verenigingen, die overgaan op padelbanen hebben daar succes mee. Helaas gaat dat meestal ten koste van tennisbanen. Op Park Startbaan kunnen we padelbanen bouwen zonder tennisbanen te hoeven inleveren. Daarom hebben we besloten dat direct uit te voeren. Juni 2021 zijn de padelbanen gerealiseerd.

De unieke kansen van Park Startbaan

Het meest onderscheidende van Park Startbaan is haar unieke positie als volledig autonome en zelfstandige parkbeheerder. Dat geeft Park Startbaan daadkracht en dat mag best gezegd worden. Dat wordt zeker gewaardeerd door de spelers, die er regelmatig spelen, buiten en binnen. Het is bovendien relevant voor alle doelgroepen van Park Startbaan. Omdat het voor de meest betrokkenen zo vanzelfsprekend is, dreigt het gevaar, dat die bijzondere positie van Park Startbaan niet expliciet wordt benoemd in de communicatie over de nieuwbouw.

Daarom nog eens de onderscheidende punten:

  • Park Startbaan kan snel schakelen: de recente verbouwingen en de toekomstige bouwplannen zijn in korte tijd tot stand gekomen en geheel in eigen beheer voorbereid. Het hele ontwerpteam en de klankbordgroep bestaat voornamelijk uit clubleden van LTC Startbaan.

  • Park Startbaan kan snel beslissen: de nieuwbouw kan nu starten, omdat gekozen is voor een ‘stap voor stap’ uitvoering van het totale plan. Steeds een volgend ‘station’ op weg naar het eindresultaat. Dus geen sluiting, maar tijdens de werkzaamheden gaat het sporten gewoon door.

  • Park Startbaan kan snel uitvoeren: dat geeft de minste overlast, bijtijds starten (november 2020) bijvoorbeeld met de verbouwing van de kleedkamers en de verlegging van de banen betekent, dat in april 2021 het buitenseizoen gewoon van start kan.

  • Park Startbaan acteert op eigen kracht: het bestuur, met steun van de Raad van Toezicht, kan zelf beslissen over investeringen en financiering. Dat maakt Park Startbaan slagvaardig en een professionele opdrachtgever voor de bouw.