Park Startbaan 2023 – Toekomstplannen

Toekomstplannen

In 2019 en 2020 heeft de bouwcommissie uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het clubhuis en het terras te verbeteren. Daarbij gaat het enerzijds om een uitbreiding van de ruimte met mogelijkheden om die te splitsen bij verschillende doelgroepen tegelijk. Maar anderzijds is een grote wens om het terras als het ware te draaien naar de buitenbanen. In juni 2020 heeft de bouwcommissie haar visie in beeld gebracht. Zie hiervoor het volgende filmpje:

Deze visie is gepresenteerd aan leden van LTC Startbaan en aan de besturen van tennisvereniging LTC Startbaan en de biljartverenigingen. Met hun enthousiaste reacties kan de bouwcommissie verder.

Wat zijn de volgende stappen?

Begin 2021 startte de bouwcommissie de concrete voorbereidingen van de laatste fase van Park Startbaan 2023. Dit leidde in maart 2022 tot een aantal belangrijke besluiten.

Vanaf maart 2022 zal het ontwerpteam in bouwteamverband met aannemer AvoKoenen de voorbereidingen treffen voor de aanvraag van een bouwvergunning bij de Gemeente Amstelveen in mei 2022.

Het streven is dat de bouw in oktober 2022 zal aanvangen en 1 april 2023 kan worden afgerond. Via deze website worden alle belangstellenden van de voortgang van het proces op de hoogte worden gesteld.